Homofile og lesbiske

Menneskets følelsesregister er mangfoldig. Det gjelder ikke minst den delen vi kaller seksuell legning. Vi taler gjerne om det normale og unormale. Heterofile er normale og homofile og lesbiske er unormale.

 

Men det er en tilslørende distinksjon. Heterofili er en normal tilstand når det gjelder forplantning. Men sex er så mye mer. Det dreier seg om følelser - om hengivenhet. Personer som er slik innrettet at de søker fellesskap, nærhet, intimitet, trygghet, varme og kontakt hos noen av samme kjønn, har selvfølgelig et like normalt følelseliv som den heterofile.

 

Mye tyder på at langt færre enn vi liker å tenke på, er rent heterofile. Seksuell legning er sammensatt og kompleks. Det finnes derfor grader av heterofili og homofili. I den ene enden av skalaen finnes de som med rette kan kalles genuint heterofile og homofile. Personer som ikke uten skade kan endre eller undertrykke sine seksuelle preferanser.

 

Men det finnes også såvel heterofile som homofile og lesbiske som har en blanding av seksuelle tilbøyeligheter - ikke bare uttalt bifile, men erklærte heterofile eller homser som i gitte situasjoner kan skifte preferanser. Dette er ikke et populært synspunkt i alle miljøer. Det skaper lett forargelse og blir altfor ofte betraktet som en nedvurdering av seriøsiteten og alvoret i følelseslivet til homofile og lesbiske.

 

Det er det ikke! Tvert i mot. Det er naturlig konsekvens av erkjennelsen av at våre seksuelle følelser er mangeartede, og at skalaen for normalitet har mange trinn.

 

Kristendommen og Islam har sterkt rotfestede fordommer når det gjelder seksuell legning, og fornektelse er i disse religionene et nesten like sterkt påvirkningsmiddel som fordømmelse. Hos oss finnes ikke homoseksuelle, hevder Irans president. Det er samme mann som fornekter holocost.

 

Den norske kirke går ikke så langt. Den nøyer seg med å erklære homofili for synd. Derfor nekter kirken homofile som tar konsekvensen av sin homofili eller lesbiske holdning, arbeid i kirken.

 

Vi får respektere at den mener at den følger Bibelens ord, og tror at diskrimineringen er i samsvar med viljen til den guden den bekjenner seg til. Men glemmer ikke homomotstanderne at de tilhører en reformert kirke som gjennom tiden har omvurdert en rekke av de tidsbestemte fordommene som Bibelen og den kirkelige tradisjonen er så fulle av?

 

Og er ikke enkelte i overkant hykleriske når de begrunner sin holdning ved å vise til kirkens høyeste nasjonale organ så lenge kirkemøtets flertall er mot homofile, mens de nekter å følge flertallet når dette går inn for synspunkter som de ikke er enige i?

 

Vi som ikke deler kirkens trosgrunnlag og oppfatning om homofili, og ikke føler oss forpliktet til å videreføre eldgamle fordommer, er glad for at homofile i Norge har fått anledning til å leve sammen i registrert partnerskap. For mange - både heterofile og homofile - er dette tilstrekkelig. Men noen - kanskje mange - ønsker et samliv innenfor ekteskapets ramme. De må få anledning til å gifte seg. Med samfunnets velsignelse.

 

Om de også skal få kirkens velsignelse, er et tidsspørsmål. Nok en gang vil kirken komme slepende etter. Men den kommer. All erfaring tilsier det. Og om noen tiår vil motstanderne av ekteskap mellom homofile bli ansett som åndelige dinosaurer - et rase som har dødd ut fordi den ikke var i stand til å tilpasse seg nye livsvilkår. I hvilken grad de drar Kirken med seg i fallet, gjenstår å se.

 Kay Olav Winther d.e.   

Kommentarer:
Postet av: Martin

Jeg er altså da en av de som mener at homofili har oppstått som en følge av syndefallet. Om dette skulle vært et reellt tilfelle, er det vel ikke akkurat meg som har fordommer, men du får stå for dine ord. Uansett er jeg også - i likhet med deg - glad for at homofile har partnerskapsordningen =)

Og det er også viktig, som du sier innledningsvis, å peke på at seksualitet er mer sammenviklet enn enten/eller. Derfor blir det også absurd å snakke om "homofile ekteskap", eller "heterofile ekteskap". De som altså har inngått slike ekteskap kan f.eks være bifile, så det riktige vil være å si en- eller tokjønnet ekteskap. Uansett: Jeg mener det finnes tilstrekkelige grunner, uten å sitere noen bibelvers, til å fortsatt være for et tradisjonelt ekteskap ;)

Og når det gjelder det du skriver om Irans presidents holdning til homofili og sammenligner det med kristnes holdning til homofili, så blir det bare ufattelig usaklig. Men det triste er jo at jeg tror at mange har inntrykk av at det er slik som du tror. En markant forskjell her er imidlertid den sterke vektleggingen Bibelen har på VALGFRIHET, IKKE-TVANG og ikke minst MENNESKEVERD. En skiller mellom synd og synder og dette blir også av mange kristne naturlig i sammenheng med homofile og homofili. En burde overhodet ikke legge skjul på at det er et vanskelig tema i forhold til flere ting, men jeg tror mange kristne mennesker er åpne ovenfor homofile og ønsker de bare bra, uavhengig om hva de mener om homofili. Det har jeg selv erfart i og med at jeg har fått god kontakt med en homofil, og jeg har vært veldig åpen om hva jeg mener, men på en sunn(!) og ydmyk måte. I Iran dreper de praktiserende homofile. Dette hadde ikke kristne flest tillatt. Hvorfor tror jeg dette? Fordi Jesus ikke hadde tillatt det.

22.10.2007 @ 12:54
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Kay Olav Winther d,e,

Hei, Martin.

Jeg har lyst til å knytte noen merknader til innlegget ditt.

Selv om vi åpenbart har ulike livssyn, kan vi glede oss sammen over at homofile kan inngå partnerskapsavtale. Det er bra.

Jeg ser på ekteskapet som en sosial konvensjon som skal sikre "orden" i mellommenneskelige forhold. Homofile og lesbiske bør derfor få lov til å gifte seg. Slike ekteskap bør ikke ha andre betegnelser enn ekteskap mellom heterofile. Alt annet vil virke stigmatiserende og sårende.

Homofobien i Kristendommen og Islam har røtter i folkereligiøsiteten i Middelhavsområdet. Den oppstod, og ble utviklet, i et samfunn som var - og er - vesensforskjellig fra vårt. For oss som ikke tror at det finnes en personlig Gud, har Bibelen ingen autoritet. Vi må tenke selvstendig. Når jeg mener at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg, har det ingen religiøs begrunnelse, men skyldes at jeg respekterer at andre er innrettet med andre seksuelle preferanser enn meg. Det gjør dem ikke dårligere. Derfor bør de som behandler ekteskapsloven, gi homofile og lesbiske adgang til å gifte seg.

Du har rett i at kristne ikke dreper homofile. I alle fall ikke i våre dager. Men kirken,og mange kristne, plager homofile med å stigmatisere dem i samfunnet, og ved å stenge dem ute fra det kristne fellesskapet.

Man kan ikke skjelne mellom "synd og synder". Det er en unnamanøver. Å akseptere homofil legning, men fordømme homofil praksis, er en nedvurdering og nedverdigelse av det homofile mennesket.

Om 20 år vil noen lese innlegg som disse og undre seg over at vi diskuterte dette. Da har kirken måttet akseptere homofile, slik den måtte akseptere kvinnelige prester m.m.

I mellomtiden er det mange homofile og lesbiske som har det vondt og lider under tankeløs fordømmelse. La oss ikke bidra til det.

23.10.2007 @ 12:43
URL: http://winther.blogg.no
Postet av: Martin

Slik jeg ser det er også partnerskapet i høyeste grad en sosial konvensjon som sikrer orden. Det som skiller disse er vel at ekteskapet er det normgivende. For meg er det litt merkelig at det skal føles sårende å bli opplevd som annerledes. Homofile er jo annerledes, og dette må de jo vise at de er stolte av i praksis. Da blir det underlig at de skal innlemmes i det heterofile ekteskapet. Mangfold handler jo om å respektere forskjeller og anerkjenne disse. Fornekter en forskjellene ved å kjønnsnøytralisere ekteskapet, da mener jeg at vi også går til det skritt å fornekte de åpenbare forskjellene. Jeg er ikke enig med deg i at kristendommen har i seg en homofobi. Kristne mennesker kan selvsagt være homofobe, men det er farlig om man skal sidestille hva alle kristne gjør i forhold til selve religionen de hevder at de har. Det samme gjelder også muslimer og islam. Samfunnet på Jesu tid var definitivt forskjellig fra vårt på mange områder, og det skal vi være glad for. Men Jesus sier ganske tydelig at det er det tokjønnede samlivet Gud velsigner. Det trenger på ingen som helst måte å bety at Jesus var en homofob. Det er heller ingen automatikk i å mene at mennesker er mindre verdt, bare fordi de ikke har rettigheter i enkelte situasjoner som andre får. For saken her er ikke at homofile IKKE har rettigheten til å gifte seg. Sakens kjerne er homofile/bifile ikke har rett til å gifte seg med en av samme kjønn. Men de kan inngå enkjønnet partnerskap. Og jeg kan ikke i et sekulært samfunn drive å argumentere utfra hva Bibelen sier. Jeg må selvsagt komme med sekulære argumenter. (men når det gjelder vielse fra kirken derimot blir det selvsagt en annen sak)

Når det gjelder å skjelne mellom synd og synder...jo det kan man så absolutt. Jeg kan være sammen med en som drikker, en som har bullimiproblemer, en som spiser for mye snop, en som stadig banner, en som baksnakker, en som kutter seg osv...jeg kan omfavne dem som personer selv om jeg tar avstand fra det de holder på med. Slik fungerer det også for meg når det gjelder homofile. Det er faktisk ikke så komplisert som man skal ha det til. Du skriver at om 20 år vil noen lese innlegg som disse og undre seg over at vi diskuterte dette...ja, det er sant. Og om 20 år vil sannsynlgvis like mange som idag (eller flere) mene at homofili er synd. NETTOPP fordi de ikke begår den gigantiske feilen å sette likhetstegn mellom synd og synder, men kan skille. Og også fordi de ser at det ikke er dem som har fordommer, pga et syndefall som har påvirket menneskeheten i mye mer omfattende betydning enn mange av oss tror..

Homofobi og homohat endres ikke ved lovregulering. Det kan kun endres ved holdningsendringer i befolkningen. Jeg er enig med deg i at vi har en jobb å gjøre der!

24.10.2007 @ 18:52
Postet av: veronica

Jeg syns dette er helt på trynet for å si det mildt,

hvem i verden er nå hetrofile?

Tja kansje en av 10.

jeg syns det er helt på trynet å si at lesbiske/bifile/homofile er unormalt i dag.

Hvorfor skal ikke to av samme kjønn å lov til å væra smmen, før noen trakaserer deg?

Hvis ikke folk ikke kan ta oss lesbiske/bifile/homofile som vi er, så hva er vitsen med å blande seg inn i slikt?

Mange syns det kansje er ekkelt å tenke på at to jenter eller to gutter er sammen,

men man må tenke på at kansje at de trives bedre me samme kjønn enn motsatt kjønn.

Hvorfor skal mennesker kalle oss stygge ting når dem ikke klarer å fatte det at vi har det bra me det samme kjønn enn det motsatte kjønn.

Det finnes i mange land at jenter eller gutter blir drept fordi de liker det samme kjønn som dem selv, jeg syns det er helt på trynet,

hvorfor skal det væra slikt.

jeg har en del venner som er bifile/lesbiske/homofile,

og det er dem som egentlig er de snilleste menneskene her på denne jorda, kan ikke folk fatte det???!!!

DETTA HER SYNS JEG ER VANNVITTIG

18.11.2007 @ 05:07
Postet av: Kay Olav Winther d.e.

Hei, Veronica.

Hva er det som er "på trynet" og "vanvittig"? Er det innlegget mitt eller kommentarene til Martin du tar avstand fra?

Så vidt jeg kan skjønne, er vi enige. Vi støtter begge homofile og lesbiske og ønsker at de skal få formalisere forholdet sitt ved giftemål - hvis de ønsker det.

Fordommene våre er ofte de dypeste følelsene vi har. Dem gir vi ikke gjerne slipp på.

Jeg er dypt uenig i Martins synspunkter, men finner ingen grunn til å fjerne innleggene hans eller redigere dem, så sant han ikke overdriver i den grad at det ender i hetsing.

Sannheten og rettferdigheten tåler motstand.

19.11.2007 @ 14:07
Postet av: Martin

Jeg ville aldri drømme om å hetse homofile. Hvorfor skulle jeg det? Jesus ville aldri gjort sånt. Selv har jeg forresten flere bifile venninner og en kompis som er homofil. Og jeg omtaler dem ikke som bifile, men som mennesker, som alle andre. Vi er alle individer og vi er alle unike. Trist at du mener mine synspunkter bunner i fordommer, men noe sjokk er det jo ikke. Har jo hørt den påstanden utallige ganger før ;)

28.11.2007 @ 10:01
Postet av: Kay Olav Winther d.e.

Kjære Martin. Jeg har ikke skrevet at du hetser homofile. Det jeg skriver, er at så lenge homofile ikke blir hetset, er bloggen min åpen for avvikende meninger. Dine innlegg blir derfor stående. Når det gjelder synet på homofile og hvordan de skal få leve sine liv, er du og jeg åpenbart grunnleggende uenige. Det tror jeg vi må leve med.

28.11.2007 @ 17:42
Postet av: Martin

Det er ok. Poenget mitt var bare at det virker som om du skriver at faren for at jeg kan hetse homofile er til stede. Men jeg kan være like imot dette som du er.

Ja, vi får leve med våre uenigheter ;) Det viktigste er jo at vi må få la dem leve som de vil, for vi lever i et demokrati og det kan vi takke Gud for!

30.11.2007 @ 10:29
Postet av: Martin

Hei Kay Olav, jeg ser med skam tilbake på holdninger jeg hadde for mange år siden (uttrykt i kommentarfeltet over her), og lurer derfor på om du kunne fjernet kommentarene mine?

Hadde satt veldig stor pris på dette!

Martin

27.09.2016 @ 21:48

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5558409