I Guds bilde?

"Troende" mener at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Mye tyder på at det er mennesket som har skapt Gud i sitt bilde.

 

Ingen av oss har sikre svar på livets gåte. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, og hvor vi havner når vårt liv på jorda er slutt. Noen av oss tror at døden setter punktum. Vi har fått ett liv, og det har vi fått her på jorda. Tanken at vi skal se våre kjære igjen er vakker, men illusorisk. At det finnes en himmel hvor vi skal få opprettelse for den lidelse og urettferdighet vi har opplevd her, er ønsketenkning. At martyrer skal få belønning i det hinsidige, er overtro.

 

Fordi mennesket er et tenkende og undrende vesen, har det vanskelig for å avfinne seg med det ukjente, og at døden setter sluttstrek. Vi vet ingen ting med sikkerhet, og usikkerheten søker en forklaring. Men fordi menneskets tenke- og forestillingsevne er begrenset, søker det forklaringen innenfor rammen det den menneskelige intelligens kan forestille seg og forstå.

 

Vi søker i det kjente. Derfor framstår Gud som menneske - riktig nok et supermenneske, men tross alt en menneskefigur. Kristendommen kan til og med by på to guddommelige personer i menneskeskikkelse. En far i Himmelen med en skapende og styrende gudommelig kraft, og en frelsende sønn. En gud med umiskjennelige menneskelige trekk, som både er nådig og straffende. Og en sønn som er kjærlig og tilgivende.

 

Forestillingen om en personlig gud i menneskeham er en banalisering. Den bærer preg av tiden og miljøet den oppstod i. Naturkunnskapen var begrenset. Tanken om treenigheten er en overgangsfase mellom flerguderi og monoteisme. Så vel troen på en allmektig Gud, som forestillingen om en himmel der oppe, og et helvete der nede, avspeiler fortidens verdensbilde og forestillingsverden. At disse forestillingene har så stor utbredelse og gjennomslagskraft i dag blant godt opplyste mennesker, er det nærmeste vi kommer et under.

 

Dagens mennesker vet at universet ikke er lagdelt med en himmel på toppen og et helvete i underetasjen. De vet også at den guden de tror på, ikke materialiserer seg og viser seg for, eller snakker med, menneskene slik det fortelles i skriftene. Han framtrer verken som tornebusk, due eller malmtung røst fra himmelen. Og han sender ikke engler som sendebud eller sin sønn som syndebukk. Det er myter fra Midtøsten. Myter som går igjen i de tre verdensreligionene som har sitt utspring der. De bygger på samme tankegods og kulturelle arvegods - og på hverandre.

 

Interessen for det overnaturlige går i bølger. Man kan lure på hva det kommer av. Det ville vært meget interessant å vite hvilke samfunnsfaktorer som utløser disse svingningene. At interessen for overtro og mystikk med mellomrom øker for så å avta igjen, er imidlertid ubestridelig.

 

Vi er øyensynlig inne i en slik oppgangsperiode nå. Det merkes både i interessen for de etablerte religionene og for mer generelt og udefinert svermeri - som for eksempel troen på engler og  ånder, spøkelser og skrømt. Spåkjerringer av alle kjønn, såkalte klarsynte, og personer, som påberoper seg overnaturlige evner og kontakter, og som hevder å kunne påkalle dulgte krefter som har legende virkning på sjel og kropp, har høykonjunktur.

 

Hva skyldes det at så vidt mange av dagens vel opplyste mennesker faller for denne humbugen? For det er jo det det er. Når folk driver ut ånder og spøkelser som ikke finnes, er det humbug. Troen på engler, følgesvenner og hjelpere er også humbug som har paralleller i troen på huldra, fjøsnissen og haugbonden.

 

En gang trodde folk på våre trakter på Odin og Tor og den norrøne skapelsesberetningen. I dag betraktes slik tro som overtro. Forestillingen om et iskaldt dødsrike er forlatt til fordel for Midtøstenreligionenes glovarme helvete.

 

Forskjellen er egentlig ikke stor. Overtro er overtro uansett innpakning.

 

Folk må tro hva de vil for min del. Problemer blir det først når noen vil tvinge andre til å tro som dem selv. Slik fanatisme må bekjempes - enten den skyldes religiøse eller kulturelle vrangforestillinger. Ønsket om å tvinge eller skremme andre til tro, har ingen plass i et moderne, pluralistisk samfunn.


Kay Olav Winther d.e.
        

Kommentarer:
Postet av: Martin

Gang på gang gjennom dette innlegget ser jeg at du veldig bastant sier at kristen tro er feil, og at du gjør narr av kristne. Jeg synes det virkelig er pussig hvordan du kan være så sikker i din sak. Du er helt lukket for åndelighet, og helt lukket for åndelige opplevelser. Alt har samme opphav, alt er egentlig myter, i følge deg. Hva om ting ikke er så enkelt som du tror?... Når det gjelder vitenskapen..vitenskapen har bevist at lynet ikke skjer pga at Tor lefler med sin hammer...Bibelen derimot kommer ikke med noen lignende absurd påstand. Vitenskap har gitt oss masse, og det er jeg som kristen veldig glad for. Men vitenskapen kan ikke bevise Gud. Teologi og vitenskap er to helt forskjellige sfærer og det må man ha respekt for. Derfor blir vitenskaps-argumentet et ikke-argument i forhold til

Gud og åndelighet. Det handler om tro. Må alt man tror på bevises? Er alle åndelige fenomener bare illusjoner?..det er ok om du sier at du tror at de er det, men at du sier bastant at i det hele tatt tanken om åndelighet,liv etter døden, en evighet osv, er overtro..det synes jeg er pussig.Eneste jeg er enig med deg i er konklusjonen. Alle burde selvsagt ha retten til å tro, eller ikke tro, på akkurat det de vil. Jeg er glad vi derfor bor i Norge.

12.12.2007 @ 22:06
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Martin

Jeg må rette meg selv litt..Bibelen KOMMER med absurde påstander ;P Men da er de anerkjent som MIRAKLER. Man kommer ikke med banale grunnlag som hevder seg å være naturvitenskapelig, for hvordan skyer blir dannet eller for den saks skyld, hvordan lyn og torden oppstår, slik man gjorde i den norrøne myte. For at en f.eks skal anerkjenne at jomfrufødselen er et mirakel og engangstilfelle, må en på samme tid forutsette at jomfrufødsler ellers ikke forekommer.

12.12.2007 @ 22:12
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Kay Olav Winther d.e.

Nei, Martin. I innlegget ovenfor har du verken sett at jeg ?gjør narr av kristne? eller at jeg ?bastant sier at kristen tro er feil?. Å mene at noen tar feil, er ikke å gjøre narr av.Det du har sett er at jeg sier at ?Ingen av oss har sikre svar på livets gåte?. Deretter redegjør jeg for hva jeg tror. Du er ikke den første kristne som spør hvordan jeg kan være så sikker. Jeg er ikke sikker. Jeg tror at det forholder seg slik jeg beskriver. Akkurat som du tror at det forholder seg helt annerledes.Du liker ikke at jeg bruker begrepet myter om en del av de tingene du tror på. Jeg vet ikke hvor mye du vet om det førkristne folketrogrunnlaget i Midtøsten, om overgangen fra flerguderi til monoteisme og om hvordan bibelen er blitt til. Kanskje vet du vel så mye om dette som jeg gjør. Men da burde du også forstå hvorfor jeg kaller mange av trosforestillingene i bibelen for myter.Jomfrufødselen er for eksempel en slik myte. Likeså at Jesus sto opp fra døden. Dette er ikke spesifikt kristne forestillinger. Maria og Jesus er bare to av flere som gjennom historien har fått disse hendelsene knyttet til seg. Jomfrufødselen er altså ikke en ?engangstilfelle? som du later til å tro, men har i følge mytemakerne skjedd med andre kvinner før Maria. Det kan være provoserende å høre, men slik er det.Du skriver at jeg er helt lukket for ?åndelighet?. Hva er det for noe egentlig?Det tror jeg nok du må forklare meg før jegsier meg enig i at jeg er ?lukket? for det.Kay Olav Winther d.e.

14.12.2007 @ 18:05
Postet av: Martin

Ok først og fremst vil jeg beklage for at første kommentaren min var litt vel skarp ;P

jeg innser det nå. Du satte meg litt på plass. Men det virket som om du mente at kristne liksom velger å ikke tro på vitenskap, fordi de tror på mirakler. Det blir veldig forenkling.

Vitenskapen kan ikke forklare alt...vitenskapen kan prøve å forklare hva som skjedde i prosessen da universet og verden ble til...men den kan ikke forklare om det var noen som stod bak denne prosessen. Teologi og vitenskap er med andre ord to forskjellige sfærer. Og i innlegget ditt, slik du formulerer deg, virket det som om du helt bestemt mente at disse kristne forestillingene, og religion generelt bare er tull og overtro. Det var den bastantheten som innlegget signaliserte jeg reagerte på. Om du nå da sier at dette er noe du tror, og ikke er sikker på, så er det en annen sak. Jeg tror noe, du tror noe annet. Det er selvsagt noe en må respektere ;)Når det gjelder den førkristne "påvirkning" på Kristendommen så er jeg klar over dette ;) så jeg blir ikke provosert over at du tar det opp. Imidlertid mener jeg at også dette kan tolkes forskjellig...tanken om en jomfrufødsel i myter fra andre kulturer og folkeslag kan f.eks være en fjern profeti på Marias fødsel. Når det gjelder begrepet "myte"...jeg tror også at en del av det som står i Bibelen KAN være myter, dvs at kjernen kan være viktig, eller at det bare eventuelt er et essensielt budskap, men at mange detaljer er av mindre betydning. Ta f.eks fortellingen om Noas ark..her vil en kunne forbløffende sentrale likheter i forhold til myter fra andre kulturer. Det kan du forresten lese mer om på denne nettsiden: http://kristendommen.wordpress.com/2007/12/13/har-historien-om-noas-ark-rot-i-virkeligheten/Når jeg skrev at du er lukket for åndelighet, så mener jeg altså at det virker som om du er lukket for at det kan være noe mer....at det kan være en dimensjon som vi ikke kan påvise med vitenskap, men en dimensjon som vi kan tro på...Noe bortenfor dette fysiske. Men du skrev jo i forrige kommentar at du ikke er sikker så da falt jo poenget mitt med å si det litt vekk. ;)

14.12.2007 @ 18:30
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5616535