Dyreplageri, religiøse påfunn og ny lov om dyrevelferd

 

Respekten for dyr avslører kulturnivået i en befolkning. Et folk som plager dyr, er ikke et kulturfolk; enten plagingen skjer til menneskers forlystelse - som tyrefekting - eller begrunnes med religiøs overbevisning - som Halal- og Kosher-slakting.

 

At folk i varmere himmelstrøk har andre matvaner enn oss nordboere er naturlig. Men matreglene i jødedommen og islam dreier seg ikke først og fremst om hygiene, men om religiøst begrunnede forbud og påbud - og påfunn om renhet og urenhet.


Rettroende jøder spiser kosher mat. Den skal ikke være i uoverensstemmelse med Kashrut, de jødiske forskriftene for hva som er rituelt rent og urent. Det er regler for hvilke dyr og fugler som kan spises, og dyrene skal slaktes på en spesiell måte, nemlig ved sjekting som består i at hovedpulsåren blir skåret over mens dyret er ved bevissthet. Hensikten er at dyret skal hjelpe til med å tappe seg selv for blod. Kjøtt med blod i, er ikke kosher, men treif, dvs. urent eller ødelagt. Slaktingen skal skje i Guds navn og under overoppsyn av en rabbi. Slaktingen er m.a.o. en ren rituell handling hvor hensynet til dyret kommer i annen rekke.

 

For å bli halal må det kjøttet muslimer skal spise, komme fra dyr som er rituelt slaktet. Uten forutgående bedøvelse skal dyret få strupen skåret over slik at det blør i hjel. Flere beskrivelser på internett poengterer hvor barmhjertig denne avlivingsmetoden er. Sannheten er at metoden er forbudt i Norge og i flere andre land fordi sjansen for at dyret ikke dør umiddelbart, men forblør med skader og smerter, er overhengende.

 

Sjekting er visstnok ikke omtalt i Toraen eller Koranen, men er en folkereligiøs, orientalsk tradisjon som både jødedommen og islam har tatt opp i seg. Kravet til sjekting viser hvordan disse religionene har røtter i samme kulturgrunnlag og forestillingsverden og anser blod for å være rituelt urent.


Norske slakteregler er dyrevennlige. I Forskrift om dyrevern i slakterier heter det at dyr skal skånes for unødig stress, smerte og lidelse. Dyr som skal slaktes på slakteri, skal fikseres - holdes fast - for å sikre at de ikke utsettes for unødig smerte, lidelse, stress eller skade. Før avliving skal dyrene bedøves. Deretter skal "avblødningen påbegynnes snarest mulig og foregå ved at begge halspulsårer gjennomskjæres. Selv om bedøvingsmetoden forårsaker hjertestopp, skal minst en halspulsåre gjennomskjæres." Når det gjelder fjørfe, skal avbløding sikres ved dekapitering, altså avskjæring av hodet.  Det er slik vi vil ha det i Norge. Vi spiser dyr og fugler, men godtar ikke at dyrene vi skal spise, utsettes for unødvendig plage - verken i livet eller i dødsøyeblikket.

Nå er det imidlertid fremmet forslag til ny lov om dyrevelferd.  I § 12 om "Avliving" slås det fast at avliving og håndtering av dyr skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte med minst mulig stress og smerte for dyret. Likevel åpnes det for at "Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskers varetekt, skal bedøves før eller samtidig med avlivingen".  


Det er en opplagt konsesjon til religiøse grupper som ønsker at dyr skal blø i hjel. Å gi bedøvelse samtidig med avliving vil i praksis si at dyret ikke er bedøvd fordi bedøvelsen ikke har hatt anledning til å virke.

 

Her er det en inkonsistens i lovforslaget. Summarisk og overfladisk bedøvelse er ikke i samsvar med lovens mål at bedøvingsmetoden ikke skal "påføre dyr vesentlig ubehag og skal gi bevissthetstap og sikre smertefrihet som varer inntil døden inntrer."

 

I lovforslaget heter det også at dyr ikke skal " være gjenstand for avliving som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement". Her burde det vært føyd til: "... eller som ledd i religiøse ritualer".

 

Det er å håpe at flest mulig av høringsinstansene fraråder en åpning i loven for sjekting og påpeker behovet for å understreke at rituell slakting av dyr ikke skal finne sted.. Personer som er kommet til Norge for å leve her, må akseptere og respektere vårt tradisjonsbestemte syn på dyrevern og dyrevelferd. Dette synet er basert på vesentlige etiske verdier som er grunnleggende i det norske samfunnet. Vi er ikke villige til å renonsere på disse verdiene.


Kay Olav Winther
d.e.  

Kommentarer:
Postet av: Odd

Wikipedia om halal: "Bedøving før slakting bryter ikke med halal, så lenge dyret fortsatt er levende når det slaktes."http://no.wikipedia.org/wiki/Halal

01.01.2008 @ 13:42
URL: http://blaablogg.blogspot.com
Postet av: Kay Olav Winther d.e.

Ekte Halalslakting foregår ved at dyret, som står vendt mot Mekka, i levende live og ved full bevissthet, får strupen skåret over. På grunn av motstand mot denne slaktemåten i en del vestlige land, har muslimer måttet drøfte om dyret kan sies å være levende i rituell mening dersom det er bedøvet. Noen muslimer i Norge ser seg tvunget til å godta bedøvelse, andre ikke. Der hvor bedøvelse ikke er påbudt, foretrekker muslimer halalslakting uten bedøvelse. De hevder at slik slakting er smertefri. Alt som står i Wikipedia er dessverre ikke riktig. Enkelte foretar trolig ?strategiske? innrapporteringer. Man må derfor lese med kritikk. Hvis Islam aksepterer bedøvelse, burde imamene stått fram og erklært dette over for den norske befolkning. Det ville fremmet integreringen. Når dette ikke skjer, skyldes det selvfølgelig at slik slakting egentlig ikke er tillatt og forsøkes unngått i så stor utstrekning som mulig.

02.01.2008 @ 21:23
Postet av: Sigrun

Viser til din kommentar om at dyret skal bedøves før eller samtidig med avlivingen. I høringsforslaget til ny dyrevelferdslov leser jeg: "Denne bestemmelsen skal sikre at dyr fra dyrehold er i en tilstand av bevisstløshet før eller samtidig med at de avlives. Dette innebærer forbud mot stikking av dyr som ikke er i en bevisstløs tilstand, noe som også gjelder når metoden er religiøst begrunnet slik som ved halal eller kosher slakting." Dette høres litt betryggende ut, men spørsmålet er jo hvordan det vil virke i praksis.

15.05.2008 @ 23:09
URL: http://stomm-blog.blogspot.com/

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5636347