Bevar Y-blokka!

Først ville regjeringen rive hele regjeringskvartalet. Så bestemte den seg for å la Høyblokka stå. Men Y-blokka skal vekk. Den står i vegen for framskrittet. Og for det monumentet som Solberg-regjeringen, og rivningsgeneral Jan Tore Sanner, vil reise over seg selv. 

For regjeringen vil samle alle departementene på plassen fra Youngstorget til kvartalene bak Akersgata. Og da er det ikke plass til pietet. Eller hensyn til nasjonal historie. 

Da de to kjernebygningene i det nåværende regjeringskvartalet ble bygd, måtte empirkvartalet vike plassen. Dermed ble Oslo kulturhistorisk fattigere. Nå skal Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen gjenta vandalismen fra 1950 og 60-tallet. Bare med omvendt fortegn. Den karakteristiske Y-blokka som er et nasjonalhistorisk byggverk og en uunnværlig, integrert del av Erling Viksjøs regjeringskvartal, skal bort. 

Å rive Y-blokka er vandalisme på linje med det hærverket som ekstreme muslimer utfører mot gamle kultur-verk. Y-blokka er ikonisk. Både som arkitektonisk uttrykk, på grunn av materialbruken og på grunn av de enestående sandblåste dekorasjonene som Pablo Picasso og Carl Nesjar har laget. H-blokka og Y-blokka er - både på grunn av arkitektonisk uttrykk og dekorasjoner - viktige symbolbygninger for den moderne norske staten. De er tidstypiske. Samtidig som de er unike som eksempler på norsk monumental modernisme. Kunsten står i en særstilling innen nyere norsk kunst- og arkitekturhistorie, påpeker riksantikvaren. Bygninger og kunst er integrert og kan ikke skilles. Selvfølgelig. 

H-blokka og Y-blokka utgjør en arkitektonisk og kulturpolitisk enhet. Ved en restaurering og forsiktig oppgradering kan denne enheten bevares. Ikke noen seriøs regjering i noe kulturland ville foreslått å rive et bygg som Y-blokka. Men Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen gjør det. Den gjør det selv om landets fremste autoritet på vurdering og bevaring av kulturverdier har frarådet riving. Riksantikvaren er klar i sin dom: Høyblokka og Y-blokka har høy nasjonal verdi og bør bevares.  Se utredningen fra Riksantikvaren her (pdf).  Men regjeringen velger å vende det døve øret til. Den er grepet av sin fikse ide. Y-blokka, som ikke engang ble kritisk skadd under eksplosjonen 22. juli 2011, skal legges i grus av demolerings- og gravemaskinene for å gi plass for noe nytt. Bedre løsninger og større gjennomføringskraft kaller regjeringen det. 

Om de kulturpolitiske argumentene ikke gjør inntrykk på Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen, kunne man kanskje forventet at den hadde hatt forståelse for de økonomiske realitetene. Samfunnsøkonomisk vil det lønne seg å bevare både H-blokka og Y-blokka framfor å rive og bygge nytt. 

Hvis Viksjøs bygninger bevares, vil eventuell utvidelse av regjeringskvartalet måtte skje i det tilstøtende området. Slik man har gjort i de senere årene. Nesten umerkelig er Møllergata 19 og nabobygninger i Grubbegata, samt regjeringsbygningen langs Akersgata, gjort til deler av et funksjonelt, utvidet regjeringskvartal hvor Viksjøs bygninger inngår som et naturlig, tidstypisk sentrum. Finansdepartementet som arkitektonisk og funksjonelt tilhører en annen tid, inngår friksjonsfritt i helheten. Avstanden mellom bygningene hindrer ikke kommunikasjon og samarbeid, og man har fått et funksjonelt utvidet regjeringskvartal med middels høy bebyggelse og med lys, luft og grøntarealer mellom enhetene. 

I utkanten av dagens regjeringskvartal er det plass til ytterligere utvidelser. Nye bygninger som speiler dagens og framtidens arkitektur og materialvalg, kan føyes til etter hvert som behovet melder seg. Dette blir ikke arkitektonisk virvar, men naturlig byutvikling som bærer samtidens preg. En slik løsning på behovet for mer plass, utgjør en funksjonell utvikling som tilfredsstiller de fleste behov. Man får velfungerende, sikre, representative, arealeffektive og moderne kontorlokaler med universell tilgjengelighet, god brannsikkerhet og gode rømningsforhold. Også energieffektive løsninger er det etter fagekspertisens mening, mulig å oppnå. 

Etter udåden den 22. juli 2011, har enkelte vært paranoid opptatt av sikkerhet. Terror kan ingen sikre seg i mot. Selv om et nytt regjeringskvartal stenges for all trafikk og bygges som en festning, vil det aldri kunne bli hundre prosent sikkert. Forrige gang brukte udådsmannen en bil full av sprengstoff. Ved et eventuelt nytt attentat, velger terroristene et annet mål og en annen framgangsmåte. 

Norge er et åpent demokrati. Med kort, åpen veg mellom de som styrer og de som styres. Sånn vil vi ha det. Ingen attentatmann bør få endre på det. Det bør ikke klåfingrede regjeringer eller statsråder heller. Og slett ikke selvhevdende arkitekter som lider av megalomani. 

Attentatmannen og massemorderen Anders Behring Breivik ville ødelegge maktens høyborg; regjeringskvartalet. Selve åstedet for den maktutøvelsen han var uenig i, og som han mente la grunnlag for en innvandring som truet Norges nasjonale og kulturelle selvstendighet. Han ville jevne regjeringskvartalet med jorda - eller i alle fall skade det slik at det ikke skulle kunne brukes mer. Det klarte han ikke. Begge symbolbygningene ble stående. 

Det er uforståelig at regjeringen ser seg tjent med å fullføre det ødeleggelsesverket som terroristen påbegynte, men ikke lyktes med å fullføre. 

Riksantikvar Holme har uttalt at hans faglige votum er så sterkt og klart at han finner det lite sannsynlig at regjeringen vil kunne velge noe annet enn å bevare. Til syvende og sist er det Riksantikvaren som bestemmer verneverdien til bygningene i regjeringskvartalet. 

Her er jeg redd Riksantikvaren gjør opp regning uten vært. Statsråd Sanner og resten av regjeringen vender bare det døve øret til. Skal Y-blokka bevares, må den fredes. Blir den ikke fredet, blir den revet. Da skjemmer vi oss ut for hele den kultiverte verden. Og en kulturskatt og et historisk minnesmerke er borte for bestandig. Hvis Riksantikvaren ikke vil risikere dette, må han sette i verk nødvendige tiltak. Nå!  

 Kay Olav Winther d.e.

 


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/43633329