Man kan ikke krenke en allmektig gud

I 2005 vedtok Stortinget å fjerne blasfemiparagrafen. I de ti årene som er gått siden da, har bestemmelsen likevel fortsatt stått i lovverket. Av "tekniske grunner". Politiets datasystem har ikke klart å registrere og implementere lovendringen. Er det blitt hevdet.

 

Om lovendringen derfor er trådt i kraft, slik at straffebestemmelsen ikke gjelder lenger, har de "lærde" vært uenige.

 

Nå er det bragt klarhet i saken. Etter initiativ fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp (H) og Jan Arild Ellingsen (FrP) fjernet Stortinget for en tid siden paragrafen. Nå kan man uten å frykte straff forhåne, krenke eller vise ringeakt for trosbekjennelser som utøves her i landet. Man kan si eller skrive det man har på hjertet om "religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse". Man kan m.a.o. bruke ytringsfriheten.

 

Enkelte liker ikke at straffetrusselen endelig er fjernet. Redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisa "Norge i dag" kaller fjerning av paragrafen et "kulturelt selvmord". Han har sikkert mange med seg på det. Både kristne, muslimer og andre.

 

I dag har vi ingen verdibasis, klager Sæle. Selv om Grunnloven slår fast at kristendommen og humanismen utgjør grunnlaget for staten, så er innholdet borte. Fjerning av blasfemiparagrafen viser at vi ikke lenger har  respekt for Gud og det hellige.

 

Norge er sekulær stat. Livssyn er ikke lenger et statsanliggende. Innbyggerne står fritt til å velge. Noen er ateister. Andre er agnostikere. Og atter andre velger livssyn med grunnlag i religiøs tro. Kristne, muslimer og jøder tror på en allmektig gud.

 

Det er disse siste som lar seg såre og krenke av at andre omtaler deres gud og deres tro på en respektløs måte. De forlanger at folk skal vise respekt for en gud som de ikke tror fins.

 

Å bli krenket er en subjektiv opplevelse. Det er en sak som foregår inne i folks hoder. Folk velger selv om de skal bli krenket.

 

En allmektig, opphøyd, skapende gud kan ikke krenkes. Om en slik gud fantes, ville han - eller hun - være usårlig. Både fysisk og mentalt. Den ulogiske forestillingen om en krenket gud, er utslag av at gud er skapt av mennesket  som har begrenset forestillingskraft. Mennesket har utstyrt sitt gudsbilde med menneskelige egenskaper.

 

Jeg ser det ikke som noe mål å krenke andre eller såre deres følelser. Men jeg forbeholder meg retten til å gi uttrykk for min mening. Overtro og overleverte vrangforestillinger og fordommer, kan ikke få lov til å sette grenser for min frie tanke og frie ytringer om vesentlige eksistensielle spørsmål. Det er på tide at jeg kan gi uttrykk for slike meninger uten å bli dømt for det.

 

Mener noen at den allmektige guden de tror på, tar det ille opp at jeg ikke tror på ham og gir offentlig uttrykk for min vantro, undergraver de sitt gudsbilde. De gjør sin gud til en selvhøytidelig gubbe som lar seg fornærme av et utilstrekkelig menneske.

 

Personer som tror på en allmektig gud, burde i stedet med begeistring hevde at deres gud er høyt hevet over alt hva mennesket måtte finne på å si om ham. Og om han blir avbildet, ja, til og med karikert, burde de troende smile overlegent og hevde at en allmektig skaper ikke kan fornærmes, men er hevet over alt det skaperverket er satt i stand til å finne på av ufinheter og dumheter.

 

Men slik reagerer ikke religionsskaperne og de som troskyldig trasker i deres fotspor. De forsimpler sitt gudsbilde og tillegger guden sine egne fordommer. For å oppnå utbredelse og sikre sine egne maktposisjoner dikter de inn smålige forbudssoner som guden skal ha fastsatt, men som egentlig ikke er annet enn allmenn menneskelig hersketeknikk. Religionene og de religiøse vil herske over oss. Over våre sinn og over våre liv.

 

Vantro kalles vi som tenker fritt og selvstendig. Ja, vi er vantro. Vi tror ikke på en gud som mennesket har skapt i sitt bilde! Det kan vi endelig gi uttrykk for på den måten vi måtte ønske,  uten å risikere å bli puttet i kasjotten.

 

Kay Olav Winther d.e.

 


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/46286946