Ingen respekt for seerne

Jeg ser på programmet "Solens mat" på NRK 2. Når NRK finner det for godt å sende det.

 

Noen ganger blir sendetiden forskjøvet. Uten varsel. I dag uteble det helt. Uten varsel. Og uten forklaring.

 

NRK prioriterer nemlig travløp framfor kultur.

 

Jeg har ikke noe i mot travsport. Heller ikke som TV-underholdning. Men travløp bør - selvfølgelig! - som alt annet holdes innenfor avsatt tidsramme og sendes til oppsatt tid. Blir det forskyvninger i avviklingen, kan man ikke bare forsyne seg av sendetiden til andre programmer. Som andre interesse- og seergrupper ønsker å se.

 

Hvorfor NRK sender trav på bekostning av andre oppsatte programmer skulle jeg likt å vite. Er det av økonomiske grunner?

 

Forskyvninger og utelatelser er ikke de eneste problemene programmet "Solens mat" rammes av. Ved flere tilfelle er den norske teksten utenblitt til langt ut i programmet. NRK lar det stå til. Programmet blir ikke stanset til tekstemaskinen fungerer. Seerutbyttet blir der etter.

 

Enten tar ikke NRK de som ser på NRK 2 alvorlig, eller så er det noen i rikskringkastingen som ikke gjør jobben sin.

 

Uansett: Statskanalen bør skjerpe seg.

 

Kay Olav Winther d.e.