Det er KOMMUNEVALG!

Den 14. september skal vi velge kommunestyrer og fylkesting. Vi skal velge de partiene og personene som skal styre våre kommuner og fylkeskommuner de neste fire år.

 

Mediene gjør hva de kan for å forvirre velgerne foran valget. Ved hjelp av meningsmålinger, såkalte "ekspertkommentarer" og upresis og slumsete politisk journalistikk, får de det til å se ut som om valget står mellom Jonas og Erna. Men de er ikke på valg i din kommune. Ikke i ditt fylke heller. 

 

I tillegg til å rette oppmerksomheten mot landspartiene og deres ledere, pleier mediene å hevde at lokalvalg i hovedsak er personvalg. Det er også misvisende. Lokalvalg er partivalg. Den som stemmer uten å kjenne lokalpartienes program og politiske mål for valgperioden, stemmer i ørska.

 

Det er partiprogrammene som forteller velgerne hva partiene vil prioritere. All politikk dreier seg om prioritering. Partiene setter seg som mål å gjennomføre visse saker i løpet av valgperioden. At man prioriterer noen saker, betyr at man velger bort andre. Ingen partier kan få gjort alt som bør gjøres.

 

Det er ikke sikkert at det partiet som lover mest, er det som er flinkest til å oppfylle løftene. Eller at det kommer i posisjon til å holde det som det har lovt. Man bør ha realistiske forventninger til partiene og de personene som velges for å kjempe for de sakene som er programfestet.

 

Norge er et velfungerende demokrati - altså folkestyre. Likevel er politikerforakten utbredt. Politikerne beskyldes ofte for å love mer enn de holder, og for å mele sin egen kake. Kritikken kommer som oftest fra personer som selv aldri stiller opp for lokalsamfunnet, tar ansvar og bruker av sin fritid for å arbeide til beste for fellesskapet.

 

Selvsagt er det viktig at vi får inn dyktige personer med integritet og godt skjønn i kommunestyrer, formannskap og utvalg. Men representantene sitter ikke der som privatpersoner. De er forpliktet - og begrenset - av partiprogrammet.

 

Ingen personer kan berike seg selv på lokalpolitikk i Norge. Systemet tillater det ikke. Tror du at lokalpolitikken er en snarveg til personlig velstand, bør du prøve selv. Da får du trolig ganske raskt en mer realistisk oppfatning av hvor oppofrende man må være for å tjene fellesskapet gjennom politisk engasjement i vårt land. Den som går inn i lokalpolitikken for å oppnå egen vinning, pleier slukøret å finne korteste veg ut igjen.

 

Den 14. september skal vi altså velge. Når du velger, bør du se bort fra gallup og mer - eller helst mindre - kvalifiserte forutsigelser om hvordan valget vil falle ut. Velg det partiet du er mest enig med. Tenk ikke på hvem du stemte på ved forrige lokalvalg, men finn det partiet som har et grunnsyn  som du deler og konkrete arbeidsmål som samsvarer med de prioriteringene du selv ønsker.

 

Målet for lokalpolitikken er å skape et velfungerende samfunn som ivaretar de flestes behov for trygghet, og som solidarisk gir hjelp til dem som trenger det mest.

 

Dette lyder kanskje som selvfølgeligheter? Det er bra. Hvis dette er selvfølgeligheter, er du en reflektert velger.

 

Men mange stemmer ikke i samsvar med disse retningslinjene. Altfor mange sitter hjemme og stemmer ikke i det hele tatt fordi de ikke tror at det "gjør fra eller til". De overlater til andre å bestemme. Ofte er det disse personene som klager mest.

 

Dessverre har mange unge liten respekt for lokalpolitikken - og politikerne. De har aldri opplevd annet enn et velfungerende demokrati og tror at det er en naturtilstand. De tror at det ikke er nødvendig å engasjere seg fordi systemet fungerer okke som.

 

Hadde de opplevd krigsperioden fra 1940 til 1945 ville de kanskje forstått at demokratiet ikke er vunnet en gang for alle, og at noen må ta ansvar og holde hjulene i gang. Andre aner ikke hva lokalpartiene vil, men bruker de nasjonale meningsmålingene som rettleiing og vender kappa etter vinden. Eller de stemmer på det partiet de alltid har stemt på - av gammel vane.

 

Valg av politisk parti er et valg med konsekvenser. Man kan ikke stemme ut fra egeninteresse og vente å få et solidarisk samfunn.

 

Mener man at fellesskapet skal opptre solidarisk og hjelpe den som trenger hjelp, må man velge parti og politiske løsninger der etter. Det er nå temmelig nøyaktig en måned igjen til vi skal legge stemmeseddelen i valgurna. Bruk tiden til å studere de politiske alternativene. Det vil si de lokale politiske alternativene.

 

Jeg nevner det igjen: Erna og Jonas stiller ikke til valg i din kommune.

 

Godt valg!

 

Kay Olav Winther d.e